[Drenthe, Den Haag] ’s Gravenhaagse Vrydagse Courant, van den 4den January, Ao. 1788, No. 2, 2 pp.

No binding, 40 x 25,5 cm.

Met: Extract uit het register der Resolutien van de Ed. Mog. Heeren Ridderschap en Eigenerfdens, Staaten der Landschap Drenthe genomen op den reces landsdag van 20 december 1787. Verder: J. Kraefft, Planeet-Kundige Lotery Spiegel.

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Artikelnummer: ZZ90441-13 Categorieën: , , Tags: ,

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made