'---

[Dossier stukken uit de jaren 1737-1740 betreffende een zaak tussen Lubbert Adolph Torck, heer van Rosendaal en gecommiteerde voor Gelderland in de Admiraliteit te Amsterdam, en Adriaan van Houten, wonende aan de oude Tol onder Tydingerbroek]. Deels gedrukt als extracten Resolutien Staten van Holland, deels in manuscript.

 299,75 ( 275,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: 55466 Category:
Product type: Manuscripts

 

Adriaan van Houten liet Torck dagvaarden wegens twee vervalste kwitanties op naam van de overleden goeverneur-generaal van Ned. Indie Van Hoorn, de schoonvader van Torck. Torck meende alleen voor een Gelderse rechter te kunnen worden gedaagd en legde de kwestie voor aan de Staten Generaal en Staten van Holland. Spoedig werden ook de andere provincies bij de zaak betrokken en een grote hoeveelheid procedures was het gevolg. Deze stukken zijn afkomstig van een der betrokken juridisch adviseurs, waarschijnlijk Van der Mieden, samen met Slicher Raad in het Hof van Holland. Deze voorzag de stukken van aantekeningen op verso.