DOORN, VAN; HUIJGENS, MEERMAN— Enige honderden stukken betreffende het geslacht Van Doorn, afkomstig van de Haagse notaris W.J. Huijgens, wiens grootvader W.J. Huijgens was gehuwd met Maria Johanna van Doorn, 18e en 19e eeuw. Manuscripten.

Veel stukken hebben betrekking op de dood en nalatenschap van de luitenant generaal Johan Elisa van Doorn in 1836. Verder: testament (1770) en boedelinventaris (1789) van de op 23-12-1788 overleden Johan van Doorn, rentmeester der domeinen te Geertruidenberg; stukken betr. Johan van Doorn, gehuwd in 1811 met A.C. Krauth, later met J. Schol (voogdij kinderen, boedelscheiding, inkomsten als luitenant, brieven van de weduwe vanuit Texel, etc.); stukken betr. het echtpaar A.J. van Doorn en Agatha M. v. Velsen (begrafenis 1821, voogdij kinderen 1813, huwelijkse voorwaarden 1778, testament 1778 en 1819, gedrukt overlijdensbericht 1818, boedelscheiding 1822 etc.); actes en brieven van en over Maria Pichot-van Doorn, 1825, 1839 etc.; brieven en acten betr. J.A. Hombroek van Doorn 1818, o.a. over financien; stukken over boedel wed. Huijgens-van Doorn; testament A.G. van Doorn en M.A.A. Torsinck 1791, 1808; boze brieven van M. Hijmans te Dordrecht aan wed. Bischot, 1822; brieven fa. Commelin betr. nalatenschap Lespinasse en Pichot; brief G. van Doorn wed. Schipper 1797; testament Johanna G.A. van Doorn te Utrecht 1829; stukken over boedel Pieter Meerman waarin Aletta Carolina van Doorn-Krauth en haar zuster erfgenaam waren. Tenslotte een dossier met genealogische aantekeningen van deze tak Van Doorn, met als aangehuwden o.a. Zegers, van Maurik, Boxman, van Velsen, Huijgens, van Lith en Krauth (vergelijk Ned. Adelsboek 1992 pag. 52).

M12999

Incl. BTW  1962,00

Excl. BTW  1.800,00

Artikelnummer: 49135 Categorieën: , ,

Download Catalog