Westerhoven, Van Jan.

Den Schepper verheerlykt in de schepselen, of Verhandeling van alle geschapene dingen, voorgesteld in zeven zaamenspraaken onder zomerse wandelingen, dienende wyders tot lof van Haarlems vermaakelyke landsdouwen, door Jan Van Westerhoven … 2de druk, te Amsteldam : Kornelis van der Sys, boekverkooper in de Beursstraat, in de drie Raapen, 1715, (32)+409+(3) pp.

 141,70 ( 130,00 ex. btw)

In stock

SKU: 65556 Categories: ,
Product type: Books