Slatius, Henricus

Den gepredestineerden dief, ofte een samen-sprekinge gehouden tusschen een predicant der calvinus-ghesinde ende een dief die ghesententieert was om te sterven. z. pl., [Antwerpen?], 1619.

4°, zonder omslag, 38 pag. C1755

Niet bij Knuttel (vgl. Knuttel 2977, 2978, 2979); NNBW I 1474. Henricus Slatius (1585-1623 )was een van de meest roerige remonstranten. In 1618 werd hij door de synode van Delft afgezet als predikant van Bleiswijk en door de synode van Dordrecht verbannen. Hij ging naar Antwerpen waar hij in 1619 een hekelschrift uitgaf tegen de Contra-Remonstranten dat tot de heftigste remonstrantse pamfletten behoort: de herhaaldelijk herdrukte ‘Ghepredestineerden dief’. In 1622 keerde hij terug in Nederland en nam in 1623 deel aan de samenzwering tegen het leven van prins Maurits. Na de ontdekking van het complot vluchtte hij, maar werd in Rolde gevangen genomen en in mei 1623 in ‘s-Gravenhage onthoofd.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: 54109 Categorieën: , , ,

Download Catalog