DELFT, KRAMER— Drie kwitanties van ds. Johannes Kramer voor Franco van Bleyswijk als rentmeester van de kerkelijke goederen te Delft, betr. tractement. Manuscript, 1703, 3 pag.

Tractement F 800 per jaar + huishuur F 200 per jaar. M10755

Incl. BTW  32,70

Excl. BTW  30,00

Download Catalog