DELFT— Gelegenheidsgedichten uit de jaren 1925 t/m 1928 (en één uit 1939) van een anonieme Delftenaar. Manuscript, 4°, ca. 300 pag., gebonden.

O.a. verzen op Delftse gebeurtenissen als naamsverandering Huitersteeg, reglement gemeentewerklieden, wethouder Spanjaard, dansverbod, woningbouw Gist en Spiritusfabriek, benoeming vroedvrouwen, Oranjefeest Den Hoorn, misdrukken Delftsche Courant raadsverslagen, oud-burgemeester Van den Berg 80 jaar, werkzaamheden bedienden TH, onbewoonbare huisjes Paradijspoort, annexatieplannen, restauratie Delfts raam te Gouda, gestolen beeld Phoenixstraat, spotrijmpjes op gemeentebestuurderen, jubileum verloskundige Spuiman-Mulder, verplaatsing veemarkt, band tussen r.k. en SDAP (raadslid Van Woerden), woonwagenkamp Wippolder, tonnetjes spoelderij, demping Achterom etc. NB: ingeplakt versje van Aug. Craenen. Kan dit de auteur zijn??

M13173

Incl. BTW  354,25

Excl. BTW  325,00

Download Catalog