Wandelende jood

De wonderlijke historie van de wandelende Jood, dewelke zedert het jaar 33 tot deze uure toe, gedurig in de wereld is dwalende. Behelzende zijn geslagte, zijn straffe en zijne wonderlijke avontuuren die hy zedert dien tijd gezien, gehoord, en bijgewoont heeft in alle deelen des werelds. […] Vertaald uit het Duits. 3e druk. Brussel, Jacobus Vleugaerts, [ca. 1815], 40 pp.

8º: A-B 8 C 4. Paper binding, see Mateboer 1672; Forum IV, 1948; Muller 728 Gielen, De Wandelende Jood in volkskunde en letterkunde (Amsterdam-Mechelen 1931); Van Heurck, De Vlaamsche volksboeken (Brussel 1944) p.82-86; Natanja Leest , ‘Wandelende Jood’, lexicon lemma in: Nederlandse Volksverhalenbank Meertens Instituut (internetbestand).

Volksboek/popular book with the legend of the walking jew, de Wandelende Jood. Ahasverus, as he is called for the first time in the German edition of 1602, has to dole around the earth forever as he refused Jesus a resting place in his house when Jesus was on its way to Golgotha.

Rare book, especially this edition. In 1725 Jacobus Vleugaerts in Brussel published “De wonderlycke historie van de wandelenden jode” of which is the third edition.

Incl. BTW  648,55

Excl. BTW  595,00

Download Catalog