[Gmeentebestuur Amsterdam]

De voornaamste officieele stukken over het kanaal door Holland op zijn smalst. Gewisseld sedert 1860 en berustende op het Archief der Gemeente Amsterdam. Eene Historische Bijdrage ter beoordeling van de verhouding waarin het gemeente-bestuur van Amsterdam verkeert en verkeerd heeft ten opzigte van het kanaal en de personen, collegien en corporatien bij de uitvoering daarvan betrokken. Amsterdam, Ter stads-drukkerij 1872. Met 9 bijlagen.

SKU: 66320

 70,85 ( 65,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 66320 Categories: ,
Product type: Books