Rotgans, Lucas; Jan Bartelink; Frans Greenwood; Jan van Hoven

Satirical book 1823 | De oud-Hollandsche Kermisparnas of de Kermisdichttafereelen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823, 8, 124 [4] pp.

 92,65 ( 85,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: 17940 Categories: , , Tag:
Product type: Books

 

Vier luimige dichtstukken, bestemd voor de liefhebberen van grappige boert, zo prijst de uitgever deze kermis-gedichten aan. Voorop gaat uiteraard de ‘Boerekermis’ van Rotgans, het eerste gedicht in dit genre. Daarop volgen ‘Beemsterkermis’ van Bartelink, Boere-Pinxtervreugt’ van Greenwood en ‘Schildery van de Haagsche kermis’ van Van Hoven. Achterin geeft Van Kesteren een inhoudsopgave (4 pagina’s) van de eerste vijf jaargangen van zijn tijdschrift ‘Keur van nuttige en aangename mengelingen’. Het tijdschrift is tot 1841 verschenen.