De klagende Damon, om het vertrekken van zyn Pythias. Opgezongen ter gelegentheyd dat … Abraham Van bleyswyk, heer van Babiloniënbroek, j.u.st. het Stichts Atheen verliet om op het Leydsche zyn studiën te volbrengen, den 4 July des jaars 1755. z.p., z.j. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag.

1755, [11 juni] Gedicht ondertekend: Adriaan Hagoort. Zinspelingen op de hoogleraren Voorda, Wesseling, Castellion, Hahn en Reitz. Nieuweboer: MNL

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 9703 Categorieën: , ,

Download Catalog