Temple, William

De historische gedenkschriften […]. 4de druk. Amsterdam: A. van Damme en J. Ratelband, 1716.

SKU: 15909

Deze vierde druk is een titeluitgave van de derde druk van Scepérus, waarbij het voorwerk is vervangen door een nieuw “De drukkers aan den leezer” en waarbij het laatste katern Yy opnieuw, wat compacter, is gezet, zodat het 8 pagina’s in plaats van 10 pagina’s beslaat. Het opnieuw gedrukte “De drukkers aan den leezer” is inhoudelijk gelijk aan het voorwoord van Scepérus, alleen is, waar de laatste meldde dat het boek voor het “ten derden male” ter perse brengen geheel verbeterd is, nu sprake van “ten vierden male”!

 299,75 ( 275,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 15909 Categories: ,
Product type: Books