VEDER, W.R.

De herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan burgemeester en wethouders, benevens een naschrift naar aanleiding van de brochure van den Zeer Eerwaarden Heer Mgr. B.H. Klönne, `Het wapen van Amsterdam’. Amsterdam 1900. Geïll., 32 p.

SKU: 2567

 32,70 ( 30,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 2567 Categories: ,
Product type: Books