VEDER, W.R.

De herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan burgemeester en wethouders, benevens een naschrift naar aanleiding van de brochure van den Zeer Eerwaarden Heer Mgr. B.H. Klönne, `Het wapen van Amsterdam’. Amsterdam 1900. Geïll., 32 p.

Met een tweetal krantenknipsels over deze zaak, door M.G. Wildeman.

Incl. BTW  32,70

Excl. BTW  30,00

Artikelnummer: 2567 Categorieën: , ,

Download Catalog