[Kersteman, Franciscus Lievens]

De hekke-sluiter of Vrolyke missive van Meester Franciscus aan zyne landgenooten, ontwikkelende alle de geheimen van het tegenwoordig wonderjaar 1792, zoo ten opzichte van de staatsgevallen die bereids gebeurd zyn, als van dezulke welke nog staan te gebeuren. Doorvlochten met een planeetkundig onderzoek […] gebouwd op de voorzeggingen van den beroemde astrologist Ludeman. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1792.

4°: A-H 4 I 2, gepag.: 67 [1] pp. Oorspr. papieren omslag. Lit.: Ter Horst, Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier (Amsterdam 1937) Arnhemse drukken 483; Forum IV, 2008; Mateboer 590; Waller 918

Ter afsluiting van de Ludeman-cyclus treedt Kersteman (Meester Franciscus) hier zelf op als astrologist. Onderwerp zijn de uitzonderlijke gebeurtenissen die volgens hem in het lopende jaar 1792 nog staan te gebeuren. Het is waarschijnlijk zijn laatste geschrift geweest, want van na 1792 zijn geen uitgaven van hem bekend. Evenmin is bekend waar en wanneer de avontuurlijke broodschrijver Kersteman is overleden.

Incl. BTW  408,75

Excl. BTW  375,00

Artikelnummer: 8587 Categorieën: , ,

Download Catalog