Vries, Simon de (bew.)

De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder 75 opschriften, ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw, bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten … vertaeld uyt de voortreffelijcke schriften van de heeren Belley [= J.P. Camus], Harsdorffer, Rosset en andere, Utrecht, Joh. Ribbius, 1670.

SKU: 54295

Over Tromp en Utrecht: Utrechtsche Volksalmanak 1846; Waller 1806; Muller 117. Verzameling van 75 verhalen, elk weer bestaande uit meerdere onderdelen, typisch voor het werk van de veelschrijver Simon de Vries. Het boek opent met een opdracht dd. Utrecht 21-7-1670 van uitgever Ribbius aan de zeeheld Cornelis Tromp, behalve zeeheld ook domheer te Utrecht. Voorts een drempelvers van Sybille van Griethuysen met een 'Bedanckingh' van Simon de Vries.

 708,50 ( 650,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 54295 Categories: , ,
Product type: Books