Haren, Onno Zwier van

De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen in 1 band]

8°: pi1 *-3* 8 4* 2 A-L 8(L4+chi1) M-2A 8 2B 6, gepag.: [2] 52, 168 [2] 169-393 [3] pp. Twee gegraveerde titelpagina’s en 12 vignetten door Bilderdijk in de tekst. Half leer. Goed exemplaar op groot papier. Van Haren, De geuzen, voorzien van een inleiding en aantekeningen door A. Stakenburg (Santpoort 1943); Kalff VI, p.115; Te Winkel VI, p.112; Brieven aan Feith, in: Tijdschrift Nederlandsche Taal- en Letterkunde (1905); Mr. W. Bilderdijks briefwisseling, aanvullende uitgave (Wageningen 1955) Kalma p.11

Van 'De Geuzen' was in de loop van de jaren 70 een drietal drukken verschenen, waarin het werk steeds werd verbeterd en uitgebreid. In het algemeen kreeg het veel waardering, ondanks kritiek op de vorm. Tien jaar later besloot Bilderdijk het gedicht, dat volgens hem getuigde van een' waren, een' verheven, een' voortreflijken dichtgeest, opnieuw uit te geven en de meer dan vierduizend zo gebrekkige verzen te beschaven. Aan dat werk verleende ook de dichter Rhijnvis Feith, in die tijd goed bevriend met Bilderdijk, zijn medewerking. Aan deze vriendschap kwam een abrupt einde bij de verschijning van 'De Geuzen' in 1785, want de opdracht aan stadhouder Willem V en de anti-patriotse noten die Bilderdijk had toegevoegd (rampzalige noten, schreef Feith aan Bilderdijk) waren voor hem niet te verteren. Opmerkelijk is dat Bilderdijk aan de slag ging met de tweede druk van 1772 en niet met de derde, de laatste die door Van Haren opnieuw ingrijpend was gewijzigd en vermeerderd.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 9242 Categorieën: , ,

Download Catalog