Danksegging op de danksegging van de Heer G. Goris, med. dr. z.p., z.j. 4º: [8] p.

[1708] Gedichten ondertekend: ‘ Anonymus Batavus’ en ‘ Georgius Gregorius van Negroponte’ . Hekeldicht op de door Goris vervaardigde gedichten. Knuttel 15686. Toegevoegd: ‘ De poezy van Gerard Goris in ‘ t hemd’. z.p., z.j. 4º: [15] p. [= Knuttel 15690] en ‘ Erkentenis van ’t gemeen. Aan den maker van de Dank-zegging op de Dankzegging …’ z.p., z.j. 4º: [8] p. [= Knuttel 15689]. Beide werkjes in proza.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 9396 Categorieën: , ,

Download Catalog