Hasselt, Joh. Jac. van

[Criminality, wheelbarrow, 1769] Verhandelinge over de straffe van de kruiwagen, waar mede de ruiters, dragonders, soldaten, en alle anderen in dienst van den staat der Ver. Nederlanden zynde (…) die van hunne compagnien deserteren, hedendaags worden gestraft, Arnhem, Nyhoff, 1769, 8+(2)+86 pp.

Half leather binding with damages on the spine. 4°. Illustrated with big titlevignet with wheelbarrow in a landscape  with the gallow on the back (kruiwagen in landschap met galg op de achtergrond). C3141

The punishment for desertion consisted of lifelong work, with chains on the legs, with wheelbarrows on the country’s fortifications.

De straf op desertie bestond uit levenslang, met kettingen aan de benen, te moeten werken met kruiwagens aan ’s lands fortificatien.

Incl. BTW  321,55

Excl. BTW  295,00

Download Catalog