---

[Criminality 2008] Geheim register van ontslagen gevangenen, jrg. 1 (1882) t/m 5 (1886). Heruitgave z.p. en z.j. [ca 2008], ca 300 pp.

Loose magazines, 30 x 21 cm. Illustrated with portrait of the criminals (men and women) and a short biography with profession, ability to read, temper, looks etc. Some of the names: Johannes van Brenkelen, Douwe van Echten, Klaas Ten Kleij, Pieter de Vries, Gradus Arends, Adriaan Bevelander, Francina Sluijmer, Joost op ’t Hof, Gerhard Rengelink, Dirk-Jan Assink, Hubertus Raaijmakers, etc.

Interesting remarks as “is abel to read, kan lezen”, “hij heeft een goede aard”, “hij is vals en haatdragend, hij was werkzaam met matten slaan”, Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht, hij is sluw en vals”, etc.,  C3079

Deze uitgave is vervaardigd in beperkte oplage, in eigen beheer en bevat van iedere ontslagen gevangene een portretfoto, personalia, signalement, datum en reden van de veroordeling, datum ontslag uit de gevangenis, plannen voor de toekomst van de ontslagene, zijn gedrag in de gevangenis en het feit of hij al dan niet kan schrijven. Het doel van de minister van justitie A.E.J. Modderman (missive 31-3-1882, 4e afd., nr. 11 Geheim) was dat justitie en politie op de hoogte waren van gevaarlijk te achten gevangenen die ontslagen werden. Het betrof alle ontslagen gevangenen uit de strafgevangenissen te Leeuwarden, Hoorn, Leiden en ‘s-Hertogenbosch en uit de cellulaire gevangenissen te Rotterdam, Amsterdam en Utrecht de recidivisten die minstens 1 jaar eenzame opsluiting achter de rug hadden of minstens twee jaar gemeenschappelijke opsluiting. Verspreiding van het register zou alléén geschieden onder procureurs-generaal van de Gerechtshoven en officieren van justitie. Deze dienden het register zorgvuldig op te bergen en ook het bestaan van het register moest geheim blijven. Deze geheimhouding van het register werd door Modderman op 26-2-1883 wat verzacht en door zijn ambtsopvolger op 22-3-1884 ingetrokken. De website van Tresoar geeft een groot aantal van de gegevens van het register. De hier aangeboden gedrukte uitgave is completer, zowel qua tekst als qua foto’s.

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…