Meteren, E. van

Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende geschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder ghebueren handelinghen (…) totten af-standt van wapenen ende vrede in ‘t jaer 1608.

‘op Schotland buyten Danswijck’ [1608?]. (18)+488+398+334+(46)+54 pag. Geheel leren band. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina met 8 voorstellingen en houtsneden in de tekst. Aan het slot ‘Appendix of by-voegsel vande vrede handel’ gedateerd ‘Tot Londen voor Emanuel van Meteren, 1609’.

Incl. BTW  2071,00

Excl. BTW  1.900,00

Artikelnummer: 25101 Categorie:

Download Catalog