ZEELAND, DICHTER JACOB VREEKEN

Collectie geschreven en gedrukte stukken betreffende leven en werk van de onderwijzer in Biggekerke, schoolhoofd en dichter Jacob (Kobus) Vreeken ( 1870 – 1931), afkomstig uit zijn nalatenschap.

Onder andere: plakboek met krantenknipsels en manuscripten betreffende zijn dichtwerk, ca. 1920 – ca. 1930, o.a. uit “Mooi Zeeland” 1921, deels gepubliceerd onder schuilnaam, of ondertekend: “Vr”; enkele muziekstukken gedrukt en in handschrift met woorden van Vreeken en muziek van A. Lijsen (o.a. Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied, Aan Bellamy, Lied van de De Ruijterschool, Kerstverhaal, Het Ronde Putje, Walcherse ballade); vier deeltjes met manuscriptgedichten van zijn hand (1917-1924); het m.s. gedicht “Willibrordus”; twee cahiers met lezing “De vormende waarde van handarbeid” (manuscript); een gedrukte brochure van zijn hand “Lei of papier” (Middelburg 1909); programma Belgisch dankfeest, Middelburg 1918; getekende kaart van Walcheren met de buitenplaatsen; getekend portret van een voorvader, gesigneerd G.W. Bergman; manuscript reisverslag van een tocht vanuit Walcheren naar Brussel en Parijs, 1925, door mevr. Vreeken-Huysman; brieven aan de weduwe Vreeken-Huysman van E. Verlinden, A. Lijsen, Jozef …. (Kon. Museum Antwerpen) en Johan de Maegt, 1932. Bij de reis naar Parijs is sprake van (een schoonzuster) Ans. Voorts wonen twee zonen, A. en W. Vreeken, in 1929 te Sassenheim.

M7493

Incl. BTW  245,25

Excl. BTW  225,00

Verkocht

Download Catalog