[Linguistics, China, 1877] Over het belang der Chineesche taalstudie, Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool te Leiden, uitgesproken den 27sten October 1877, Door Dr. G. Schlegel, E. J. Brill, Leiden, 1877, China, 25 pp.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90447-35 Category: Tag:
Product type: Books
Period Made: 1850-1900