Cats, Jacob (1577-1660)

Buyten Leven op Zorgvliet. Amsterdam, Isaak vander Putte, [ca. 1726], [16]+246+[2]+94+[2]+81+[1]+86, 32, 204+[4]+46 pp.

Full leather binding with goldprint on the spine (binding not original, III deel on the spine, most likely earlier used for another book). Unsigned titlepage, engraved with two skeletons. Isaak van der Putte was given the autority to publish this book in 1726, so the date of the book is around 1726. Several engravings in the text. Last pages of the last part: Tachtig jarig leven, huyshoudinge en bedenkingen op zorgvlied, loose. With two folding engravings by D. Boogaert: van de huwelijksfuik en van de doodkisten. Text on the title page: Ouderdom, buyten leven, en hof gedachten, opnieuws vermeerderd met des auteurs tachtigjarig leven en Bedenkingen op Zorg-vliet (Sorghvliet, now Park Sorghvliet). The book further contains: Het blijspel ‘Aspasia’, de ‘Afbeeldinge van ’t huwelyck onder de gedaante van een fuyck’, ‘Dootkiste voor de levendige’ en ‘Tachtig-jarig leven’. L0915

Lit.: Van Veen, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur (Den Haag 1960); Willemien B. de Vries, ‘Poëzie van het buitenleven’, in: Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Groningen 1993) Mus. Cats. 213; Cats cat. STCN 141.  Alle werken zijn geschreven, nadat Cats zich uit het openbare leven had teruggetrokken op zijn buitenplaats Zorgvliet, gelegen tussen Den Haag en Scheveningen. ‘Buytenleven op Zorgvliet’ verscheen in 1655 als onderdeel van de eerste uitgave van ‘Alle de wercken’. Een jaar later volgde de eerste afzonderlijke uitgave, waarna het evenals de andere werken van Cats vele malen is herdrukt. Het bestaat voor het grootste deel uit hofdichten, een tot het eind van de achttiende eeuw in Nederland populair genre, waaruit de mens kon leren hoe hij buiten de stad eenvoudig en deugdzaam kon leven. Het toneelstuk Aspasia werd in 1655 opgevoerd in Amsterdam en in 1667 zelfs in Stockholm, waar in dat jaar een Hollandse Comedie werd geopend; het Nederlands werd in die tijd vrij goed verstaan in de Zweedse hogere kringen.

Incl. BTW  185,30

Excl. BTW  170,00

Artikelnummer: 7259 Categorieën: , , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…