[Burt, Edward]

Brieven van een heer uyt Noord-Schotland aan zynen vriend te London behelzende een bericht omtrent de hoog-landen, de costuymen en levenswyze der Berg-Schotten. 2 delen in 1 band, Haarlem, I. en J. Enschede, 1758.

Geheel perkament uit de tijd, (12)+211+240 pag., geillustreerd met 4 gravures buiten de tekst, waaronder een plattegrond van Inverness. Vertaling van J.J. Dusterhoop. Goed en compleet exemplaar. B1893

Incl. BTW  218,00

Excl. BTW  200,00

Artikelnummer: 50982 Categorie: