Grabner, J.

Brieven over de Vereenigde Nederlanden, uit het Hoogduitsch vertaald. 2 stukken in 1 band. Haarlem: A. Loosjes Pz., 1792-1793

 490,50 ( 450,00 ex. btw)

In stock

SKU: 15296 Categories: ,
Product type: Books

 

Nederlandse vertaling van ‘Ueber die vereinigten Niederlande’, verschenen in hetzelfde jaar te Gotha. In zijn voorwoord merkt de anonieme vertaler op dat Grabner zich zijns inziens wat te veel beperkt tot het gewest Holland en wel erg vriendelijk is over ons land, maar hij acht het boek toch belangrijk voor de kennis van ons land. De prenten zijn in deze Nederlandse editie anders dan in de Duitse. Nu betreft het vier ongesigneerde handgekleurde gravures van Hindeloper, Friese, Zuid-Bevelandse en Zaanse dames in streekkostuum. Het Bijvoegsel betreft een brief van de auteur aan Loosjes, gedateerd Steenbergen 2 april 1793, waarin hij meedeelt tevreden te zijn over de vertaling, maar dat hij toch een aantal opmerkingen heeft, o.a. over de Haarlemmermeer, het dragen van borstlappen en turf als brandstof. Eigenlijk blijkt dat hij zich geërgerd heeft aan eigenwijsheid van de vertaler. Voorts deelt hij in een noot wat cijfers mee over de mortaliteit te Steenbergen.