Bidloo, Govert.

Brieven der gemartelde apostelen. De derde druk, door den schryver zelf verbetert, en met eene uitlegginge der eigene namen, geschiedenissen, sommige omstandigheden, daar in voorkomende, en titelvaerzen vermeerdert; ook met een brief van den H. Marcus en een en van den H. Lucas (…) Amsterdam Wed. van Barent Visser 1712, 122 pp.

SKU: BB10028

Govert Bidloo (1649-1713) was behalve dichter ook chirurg en later hoogleraar ontleedkunde in Leiden, lijfarts van koning-stadhouder Willem III en – evenals illustrator Romeyn de Hooghe – een vurig aanhanger van de Oranjevorst en verdediger van diens anti-Franse politiek. De stichtelijke “brieven der gemartelde apostelen” behoren – hoewel het hier uitsluitend om mannen gaat – tot het genre van de heldinnenbrieven, dichterlijke teksten in briefvorm van beroemde vrouwen gericht aan een geliefd of vertrouwd persoon. De uitvinder van het genre is waarschijnlijk Ovidius.

 272,50 ( 250,00 ex. btw)

In stock

 

Product type: Books
Period Made: 1700-1750
Abebooks category: Books