Bidloo, Govert.

Brieven der gemartelde apostelen. De derde druk, door den schryver zelf verbetert, en met eene uitlegginge der eigene namen, geschiedenissen, sommige omstandigheden, daar in voorkomende, en titelvaerzen vermeerdert; ook met een brief van den H. Marcus en een en van den H. Lucas (…) Amsterdam Wed. van Barent Visser 1712, 122 pp.

Parchment binding, 20 x 16 cm. Illustrated with 15 engravings (in stead of the normal number of 13), most engravings on the beginning of a new chapter.

Govert Bidloo (1649-1713) was behalve dichter ook chirurg en later hoogleraar ontleedkunde in Leiden, lijfarts van koning-stadhouder Willem III en – evenals illustrator Romeyn de Hooghe – een vurig aanhanger van de Oranjevorst en verdediger van diens anti-Franse politiek. De stichtelijke “brieven der gemartelde apostelen” behoren – hoewel het hier uitsluitend om mannen gaat – tot het genre van de heldinnenbrieven, dichterlijke teksten in briefvorm van beroemde vrouwen gericht aan een geliefd of vertrouwd persoon. De uitvinder van het genre is waarschijnlijk Ovidius.

Incl. BTW  272,50

Excl. BTW  250,00

Extra informatie

Period Made

Abebooks

Andere suggesties…