Muys van Holy, Nic.

Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Johan van den Broek, der beiden rechten doctor en professor als mede secretaris van kerk- en weesmeesteren mitsgaders van diakonen der Luiterse gemeente tot Amsterdam. Amsterdam, de auteur, 1706.

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

In stock

SKU: 53736 Category:
Product type: Manuscripts

 

Knuttel 15541; v.d. Wulp 7962; NNBW III 893. Nicolaas Muys van Holy (1653/4-1717) was advocaat te Amsterdam en speelde een rol in het politieke leven van de stad. In 1690 voerde hij een geruchtmakende strijd met de Oranje gezinden R. de Hooghe, G. Bidloo en E. Walten. In 1706-1708 speelde een andere zaak: Een zekere Jan Geerkens, gehuwd met Louise Blaau had in 1678 bij testament zijn groot vermogen aan zijn weduwe vermaakt en overleed in hetzelfde jaar. Als zij zou hertrouwen of ongehuwd zou overlijden zou het geld aan de Lutherse gemeente komen. In 1681 hertrouwde zij met Adolf Visscher maar hield het geld onder zich. Ruim 20 jaar later kwam Muys achter die inhoud van het testament en deed de inmiddelds weer weduwe geworden vrouw een proces aan dat hij verloor. Op 19 oktober 1708 werd Muys tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Waarom zo streng werd opgetreden is de vraag. Czaar Peter sprong nog tevergeefs voor Muys in de bres. In 1717 overleed Muys in gevangenschap.