Boetvaerdighe klachten van Duyn Claessen, dijck-graef ende baljou over Schielandt, legghende op sijn sieck-bedde. Uytghegheven tot waerschouwinghe van alle schouten ende baljouwen, die om hare eyghen baet der contra-remonstranten predicanten raedt volghen. z.p., z.j., plano, 1 p.

[1629] Anoniem gedicht Zinspelingen op zijn spijt vrome Rotterdammers gekwetst te hebben. In de kroniek van Dr. Nic. Zas (Unger en Bezemer ‘De oudste kronieken … Schieland’ (1895) p. 447) lezen wij dat de dijkgraaf Duyn Claesz op 20 oktober 1619 met enkele soldaten een arminiaanse kerkdienst achter Oud-Crooswijk verstoord had, waarbij een man werd doodgeschoten, die op 23 oktober in de Laurenskerk begraven werd, gevolgd door 572 man. Hierbij: een facsimilé druk van hetzelfde gedicht, echter geheel anders gezet en i.p.v. Dijck-graef staat hier Dijek-graef. Op deze facsimilé druk staat geheel onderaan In Sgraven-haghe. Bij Aert Meurs 1629.

Incl. BTW  381,50

Excl. BTW  350,00

Artikelnummer: 9273 Categorieën: , ,

Download Catalog