[Berkenwoude en Stolwijk 1787, Veen, Peat] Advis van Heeren gecommitteerde raaden van haar Edele Groot Mogende op de Requeste van de eigenaars van diverse veen landen in het ambagt van Berkoude en Stolwyk, omme octroy van verveening, mitsgaders Confideratien van den Inspecteur Generaal Brunings op dat Subject. En Concept-reglement van Verveening. Isaac Scheltus, Ordinaris Drukker van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland. ’s Gravenhage, Anno 1787, 86 pp.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90396-017 Categories: , , ,
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1750-1800