Buys, Willem

[Belastingspachten, Zuid-Holland] Publicatie, De Staaten van Holland en Westvriesland, Allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leefen (…), Was geteekent Willem Buys, By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt. Anno 1748, In ’s Gravenhage, 11 pp.

Paper binding, 21 x 16 cm. Allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leefen/ salut: Doen te weeten: Dat Wy by Onse Publicatie van den 26 Juny laastleeden/ om reedenen daar by vermelt/ de Pagten der gemeente Middelen afgeschaft hebbende/ daar voor ’s Lands financie een important gemis komt te (…).

 

Incl. BTW  54,50

Excl. BTW  50,00

Artikelnummer: ZZ90443-17 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made