Dibbetz Westerwout, J.

Beknopte beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien, waar in den oorsprong en opkomst deezer landen aangetoondt word; mitsgaders de geaardheid, zeden, godsdienst […] de ligging, grootte en grenzen der Nederlanden […] ten dienste der Nederlandsche leergierige jeugd. Nijmegen: Isaac van Campen, 1781.

SKU: 15165

De opdracht aan Mr. C.A.H. de la Lane de Duthay, drossaart van Gendringen, is getekend Gendringen 1781 en vermeldt dat de auteur aldaar lang met zijn gezin gewoond heeft. In de voorrede deelt de auteur mee dat het boek ook bedoeld is om op reis mee te nemen. Volgens Bodel Nijenhuis is het een titeluitgave met nieuw voorwerk van een boek dat circa een halve eeuw ouder was. Van dit oudere boek ontbreekt echter elk spoor in de NCC en literatuur. De inhoud van het boek wordt vrij aardig omschreven in de titel. Aan het slot een lijst van uitgaven van Is. van Campen, d.d. 1781.

 381,50 ( 350,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 15165 Categories: ,
Product type: Books