[Auction catalogue, widow of Domela Nieuwenhuis, 1886] Auction catalogue of Mariane Anthoinette Meijer (1805-1886), widow of Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis (1808-1869), Amsterdam, Herengracht 342, 1886, 40 pp.

M11167. She married Domela Nieuwenhuis in 1858.

Mariane was afkomstig uit een zeer welgestelde familie. na de dood van haar man in 1869 werd zij, een zeer religieuze vrouw, de spil van het gezin. Zij wees de moderne theologische opvattingen van Ferdinand af, maar toch kreeg hij zijn aandeel in de aanzienlijke erfenis die zij naliet. Ferdinand gebruikte deze ter financiering van zijn activiteiten en allerhande projecten. Haar overlijdensadvertentie luidde : Heden overleed, in den ouderdom van 81 jaar onze geliefde Behuwdmoeder MARIANE ANTOINETTE MEIJER, Weduwe van onzen Vader Dr. FERDINAND JACOBUS DOMELA NIEUWENHUIS, in leven Hoogleraar in de Godsgeleerdheid aan het Evangelisch Luthersch Seminarie alhier. Uit allernaam, Mr. J. DOMELA NIEUWENHUIS. Amsterdam, 23 Maart 1886.

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Artikelnummer: 46254 Categorie:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made