[Kersteman, Franciscus Lievens]

[Astrology/Occult] De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist Joh. Christoph. Ludeman, behelzende merkwaardigheeden, aanmerkingen, byzonderheden en lotgevallen, die tot heden toe door niemand geweeten zyn, om dat ze door dien grooten sterrenvoorzegkundigen volstrekt verbooden ware, om immer uitgegeven te worden, benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel Chosmadroes (…), Arnhem, Hendrik Moeleman etc. [1789], 232 pp.

4°: pi 4 (-pi4) A-2F 4, gepag.: [4] 232 pp. Met een portretgravure van Ludeman. Oorspr. karton. Lit.: Arnhemse drukken 485; Forum IV, 2009; Ter Horst 40; Mateboer 1114; Scheepers II 846; Chosmadroes: CBMNL 4210;

Het Ludeman-project loopt ten einde. Kersteman heeft nog wat restanten aan te bieden: een briefwisseling van de wonderdokter met zijn vriend vader Gerhardus, een eeuwzang en een toneelspel, een schat derhalven, die te groot, te belangryk was om aan Ludemans bewonderaars onthouden te worden, schrijft hij, maar blijkens de vele brieven vol vrolijke onzin nam Kersteman de zaak niet echt serieus meer.

De beruchte astroloog/piskijker/wonderdokter J.C. Ludeman (1685-1757) deed niet alleen bij zijn leven stof opwaaien, denk hierbij bijv. aan het tijdschrift ‘De doctor zonder promotie’ van Willem van Swaanenburgh uit 1726, ook na zijn dood bleef hij de gemoederen bezighouden. Nog in 1788 publiceerde Franciscus Lievens Kersteman Ludemans ‘Nagelaten brieventas’. Hierin vinden we ook de beroemde afbeelding van Ludeman met zijn planetenmuts.

Incl. BTW  245,25

Excl. BTW  225,00

Artikelnummer: 8585 Categorieën: , , ,