[Antique book, water management, Purmer, 1905] Statistiek van het Waterschap de Purmer, betreffende zijne ligging, de grootte volgens de kadastrale meting en die der voor den omslag belastbare landen, de verdeeling in Polders, hunne diepte en bemanling, de ligging en lengte der onderscheidene Wegen en Slooten (…), Eene omschrijving van de gebouwde en ongebouwde Eigendommen, gelegen in de Purmer, doch staande ten name van de Purmerkerk. Typ. K. Veen Kz. Edam, 1905, 24 pp.

Hardcover binding, 19,5 x 13 cm.  (…) de ligging en lengte der onderscheidene Wegen en Slooten, mitsgaders Tochtslooten, Molentochten enz., met de Bruggen, Pompen enz., daarin gelegen, benevens een overzicht van alle aan het Waterschap behoorende Gebouwen, Timmer- en Metselwerken enz., en eindelijk: Eene omschrijving van de gebouwde (…). Aldus opgemaakt door Dijkgraaf en Heemraden en door den Algemeenen Opzichter van de Purmer, H. Beets Pz., Dijkgraaf. H. J. Calkoen, Secretaris. P. Groot Jz., Algemeen Opzichter. 

Incl. BTW  92,65

Excl. BTW  85,00

Artikelnummer: ZZ903444-05 Categorie: Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made