ALPHEN, VAN; DE VIGNON, HOVY Twee cahiers met gelegenheidsgedichten van de hand van jhr. mr. D.F. van Alphen (1774-1840), zoon van de letterkundige Hieronymus van Alphen. Hij vertrok 1791naar Indie, was resident Soerabaja, later Raad van Leiden, burgemeester en lid Tweede Kamer. Manuscript, ca. 200 pag.

Veel gedichten op zijn beide echtgenotes Jeanne (1774-1808) en Louise (1785-1869) de Vignon d’Avrincourt en kinderen. Maar ook op mevr. de Beaufort-v. Westreenen, neven Hubrecht, Sophie Hubrecht-de Veer, bruiloft Heldewier (1814), bruiloft van Massow (1816), Charlotte Schimmelpenninck na dood van A. van Rhemen (1822), W.A. Schimmelpenninck en S. v. Rhemen (1825), album Ietje Dedel; W. v.d. Goes en M. Hubrecht (1834), huwelijk Rose-van Alphen (1824), aan gebr. De Wit bij vertrek naar De Kaap (1822). Een der cahiers heeft op voorplat in gouden letters M[arie] L[ouise] H[ovy] – v[an] A[lphen], de dochter van DF (1808-1895), via wie de cahiers vererfden. Hierbij ook een cahier met op voorplat ‘Henriette’, de dochter Henriette Elise van Alphen (1834-1887). In dit cahier verzen door haar verzameld.

M11260

Incl. BTW  648,55

Excl. BTW  595,00

Download Catalog