[Alkmaar, Noord-Holland, 1783] Aanspraak over het recht der electien, enz. Aan de burgery van Alkmaer. (…), Te Alkmaar, by J. Koster Harmanusz. en Dischler (…) [1783], 111 pp.

No binding, 22,5 x 24 cm. Der nadere aantekening der Heeren Regeerende Burgemeesteren Ouwens en van Woudenberg, Oud Burgemeester Ras en Vroedschappen Binkhorst en Daey, tegen de loffelyke Resolutie van de meerderheid der Vroedschappen, den 18 en 24. February, 1783, genomen, omtrent de Begeeving (…).

Full title: Aanspraak over het recht der electien, enz. Aan de burgery van Alkmaer. Door Publicola Secundus. Ter wederlegging der nadere aantekening der Heeren Regeerende Burgemeesteren Ouwens en van Woudenberg, (…), omtrent de Begeeving van Ambten van Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers en Vroedschappen, als ook omtrent de Begeeving en dispectie tot de Commissien, en tot Soutien van laatstgemelde Resolutie; Mitsgaders tot Handhaving der beledigde Eer van de Negentien brave Vroedschappen dier Stad.

Te bekomen Te Alkmaar, by J. Koster Harmanusz. en Dischler, te Amsterdam, by d’Erven Houttuyn, van der Kroe, de Bruyn, Demter, Schuurman en Vérlem; Utrecht by Wild, en voorts alomme by de voornaamste Boekverkopers in Nederland.

 

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Artikelnummer: ZZ903444-33 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks