Ferwerda, Abr.

Algemeene naam-lyst van boeken met de pryzen of de boek-negotie. Benevens de kenisse en waarde derzelver gemakkelyk gemaakt. Zynde eene verzameling van eenige duizenden van boeken (…), zedert den jaare 1709 tot 1771 in eene alphabetische order geschikt met de pryzen hoe veel elk boek in ieder verkopinge gekost heeft. Deel I, 2e stuk, behelzende Nederduitsche boeken in octavo [van auteurs met namen beginnende met de letters A t/m Q].

SKU: 50859

 321,55 ( 295,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 50859 Categories: ,
Product type: Books
Period Made: 1750-1800
Abebooks category: Books