Aan … Willem De koning, veelgeachten evangeliedienaar in ’s gravenhaage, ter gelegenheid dat hij zijnen 25 jaarigen predikdienst in vier onderscheidene gemeenten vervulde en met eene openbaare leerreden plegtig vierde, den 26sten van slagtmaand 1783. z.p. 8º: [3] p.

1783, 26 november Gedicht ondertekend: Johan van Hoogstraten Nieuweboer: MNL

Incl. BTW  49,05

Excl. BTW  45,00

Artikelnummer: 9965 Categorieën: , ,

Download Catalog