Aan de leden van ’t genootschap Kunst wordt door arbeid verkreegen, ter nagedachtenisse van deszelfs [te Leiden] overleeden bestuurder en voorzitter den heere Hermanus Coster, in de gewoone maandelijksche vergadering van den 5 december 1781. z.p., z.j. 8º: [8] p.

1781, [21 november] Gedicht ondertekend: Jan de Kruyff. Zinspeling op de zang bij het overlijden van J.A. van Hoogeveen Lanegrak. Niet in Knuttel; Nieuweboer: KBH, CBG, MNL

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: 9911 Categorieën: , ,

Download Catalog