A. vande Vennes geluck-wenschinge door de Hollandsche maegt, aen heer Jacob Cats, Ridder, raed-pensionaris van Hollandt. ‘s-Gravenhage, Pieter vande Venne, 1636. 4º: 7 p.

1636, [4 juni] Gedichten ondertekend: ‘Ick soeck en vind’ [= Adriaan van de Venne]. Zinspeling op de benoeming van Cats tot raadpensionaris op 4 juni 1636. Niet in Knuttel; niet bij Bouman; niet bij Nieuweboer; UBL (2 ex. vlgs STCN)

Incl. BTW  245,25

Excl. BTW  225,00

Artikelnummer: 9275 Categorieën: , ,

Download Catalog