ENGELBREGT, C.A.; L.A.H. ANEMAET

[Military, Complete] 1850-1890. Herinnerings-album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 2 dln. Kampen 1891. Geb., geïll.; 63, 14, 20 en 42 losse platen in lichtdruk, met daarop 1060 portretten.

Portretten van officieren die tussen 1850 en 1890 bij het Instructie-Batallion dienden, met hun personalia. Voorts een aantal gezichten in Kampen en exterieur en interieur van de kazerne aldaar.

Incl. BTW  158,05

Excl. BTW  145,00

Download Catalog