[Steversloot, L.]

[1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst mis, mitsgaders hun val en einde . Blokziel [= Leiden, Joh. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [RARE/ZELDZAAM DEEL] [TOGETHER WITH:]

[3] Jesuiten-kost of de Maaltyden der Jesuiten, op de welke verscheide vaaderen der voorsz. societeit niet alleen hebben koomen e noodigen de Roomse pausen, maar ook keiseren, koningen, princen en vorsten. Gedrukt in de kook-keuken der Jesuiten, [= Leiden, Joh. du Vivie], 1726.

Full contemporary parchment, [1] 8+172 pp, illustrated with frontispiece and 26 engravings; [2] (16)+221 pp, illustrated with frontipsiece and 9 engravings in the text; [3] (24)+222 pp, illustrated with frontiespiece. B2448

Laurentius Steversloot (1672-1736) was predikant te Altona, Gouda en vanaf 1716 te Leiden. Hij publiceerde zowel theologische als letterkundige werken. De Papekost, niet genoemd door Frederiks / v.d. Branden, was een groot succes. Minstens vijf edities worden in de STCN vermeld met als uitgeversadres Blokziel 1720. Knuttel noemt het boek ‘Een vuil schotschrift tegen Katholieken, met pornographische prentjes’. Hij deelt mee dat het Hof van Holland op 23-10-1720 het boek verbood wegens ‘seer vuyle lasteringen teeghens … de Roomsche kercke’. [1] Waller 1319; Knuttel, Verboden boeken 299; Scheepers I 544, [2] Scheepers I 543; Waller 603. [3] Waller 874.

Incl. BTW  1084,55

Excl. BTW  995,00

Download Catalog

Andere suggesties…