Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Pamphlet. Na-Sporingh/ Hoe ende in vvat manieren Zoom

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 103,55 Incl. BTW ( € 95,00 Excl. BTW )

Jacobus Taurinus
Pamphlet. Na-Sporingh/ Hoe ende in vvat manieren De Door-luchtighe, ende Hoogh-ghebooren Vorst, De Prince van Oangien, Hoogh-loffelijcker memorie, De Bescherminghe deser Landen heeft aenghenomen, Om de Neder-landtsche Belijdenisse/als in allen deelen met Godts woordt accorderende/te mainteneren: En t'Gevoelen der Contra-Romonstranten, in't stuck vande Predestinatie met den aencleven vandien, als Schrift-Matigh over al in te voeren. 1617, 15 pp.

Together with: De rechte spore en Aenvvijfinghe, dat de Doorluchtige en de hooch-gheboren vorst ende heere de prince van Orangien (...) by-ghebracht door T.G.B.V.A.P.L. 1617, 's-Gravenhaghe, 26 pp. Both pamphlets Dutch.
First written by Jacobus Taurinus, pseudonym for 'Lief-hebber der Neder-Landtsche Vriiheydt.' Second by T.G.B.V.A.P.L.
Full title of second pamphlet:
De rechte spore ende aenvvijsinghe, dat de doorluchtighe ende hooch-gheboren Vorst ende Heere de Prince van Orangien hooch-loflicker Memorie, de bescherminghe der Nederlanden heeft aenghenomen voor de warachtige Religie, tegen de tyrannije der Spagniaerden, volgende syne Pr. Excel. Apolog. pag. 42. lin. 20. & seq. leste editie : bestaende de zelve religie wt de prophetische ende apostoliche Heylighe Gheschriften, sommarie begrepen inde Nederlandsche belijdenisse, den Ko. van Spangien anno 1566, oberghezonden ... : dienende (by maniere van een voor-loper) tot wederlegginghe van de wel-schijnende gheintituleerde, doch slimme Nasporinge ... : metter spoet by-ghebracht door T.G.B.V.A.P.L.

h 197 x b 154 mm, 15 + 26 pages.
Fair condition. Decorative hard cover. Knuttel 2466.
Art. nr: 65044

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 103,55 Incl. BTW ( € 95,00 Excl. BTW )