Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

pamphlet/pamflet Zoom

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 163,50 Incl. BTW ( € 150,00 Excl. BTW )

Pamphlet. Three items in one: 1) Ligve ofte verbintenisse by eenige predicanten, meest van heuren dienst verlaten op den vijfden Martij 1619. tot Rotterdam beraemt, ende aende kercken gasondē, omme de Ingesetenen deser lander gestadige verdeeltheden ende scheuringe te houden, 1619, 16 pp. 2) T'Ghebesoigneerde Dat is T'ghene, in sekere heymelijcke vergaderinghe binnen Rotterdam, by eenighe Remonstrantsche Predicanten, Ouderlinghen, ende Diaconen, is verhandelt gheworden in Martio deses Jaers (..

3) [Slatius, Henrik]. Christalijnen spiegel, vhaer in men naecktelijtken kan zien, wie t'zedart eenige jaren herwaerts inde provintie van Hollandt, de hoogheydt rechten, privilegsen en vrij heden hebben gevioleert (...), 1619, 40 pp.

Commitment from several preachers to stop the division of the church and its members.
Dutch. Rare copy. Knuttel 2947/Knuttel 2949/Knuttel 2980.
h 180 x b 140 m.
Fair copy. Paper cover.
Art. nr: 65223

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 163,50 Incl. BTW ( € 150,00 Excl. BTW )