[Zeeland, Rare, [1702]] [1] Nader Reglement, tot beter beleyt van de Affaires ende Besoignes van ’t Lant, ter Vergaderinge van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant, [1702], 7 pp.

No binding, 31,5 x 21 cm.

Zie jhr. mr. J. de Witte van Citters (Contracten van correspondentie, hoofdstuk III; vgl. NAB 23, p. 110 e.v.; het “Nader reglement tot beter beleyt van de affaires en de besoignes van ‘t land”, van 14 Maart 1664, gerenoveerd 31 Augustus 1689, 5 December 1692, 14 April 1702, in de Notulen; Tegenw. Staat XIX, p. 52 e.v.

Incl. VAT  98,10

Excl. VAT  90,00

SKU: ZZ90440-11 Category: Tag:

Download Catalog

Additional information

Abebooks