---

Wetboek Napoleon. Vertaald naar de officiele uitgave. Amsterdam, Allart, 1810.

665 pag., zonder band, losse katernen. C1945

Uitsluitend in het Nederlands.

Incl. VAT  65,40

Excl. VAT  60,00

Sold

Download Catalog