Wet van den 6-4-1823 houdende wijzigingen en uitbreidingen van de ordonnantie op het regt van patent, [ ‘s-Gravenhage 1823], 22 + 12 pag., geb.

Hierbij: wet van den 21-5-1819 houdende eene nieuwe ordonnantie op het regt van patent [‘s-Gravenhage 1819] 117 pag., geb.

Incl. VAT  43,60

Excl. VAT  40,00

Download Catalog