Vries, Simon de

Wercksaeme duyvelen in de weereld of vervolgh vande Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchelspel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelsche gesighten, spoocken, droomen, voorteeckenen, voorseggingen, toveryen. Utrecht, A. Schouten, 1692.

Gebonden in geheel perkamenten band uit de tijd, (68)+590+(50) pag. C3153

Het voorbericht is getekend door Simon de Vries te Utrecht op 29-3-1692. Het boek is een vervolg op De Saten in sijn weesen (…), Utrecht, Schouten, 1692.

Incl. VAT  539,55

Excl. VAT  495,00

SKU: 55862 Categories: , , ,