[Vulson de la Colombiere, Mark]; J.W. Luder

Vermaaklyke oraculen of kortswillige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederduitsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Deze laatste druk is van nieuws overzien en van veele drukfouten en misslagen verbetert. Amsterdam, S. en W. Koene 1806.

12°, origineel sierpapier omslag, (24)+71+(3) pag. Met titelprent in houtsnede, tonende 5 personen die naar een groot rad van avontuur kijken, dat in handen is van een naakte dame. Op laatste pagina een houtsnede van een molen. C3137

cf. Waller 1298-1300; cf. Muller 546-547; cf. De Vries 314; cf. Cat. Forum 2018. De opdracht van Luder is niet gedateerd. Het boekje is van een geheel ander zetsel dan de editie van De Lange uit het zelfde jaar.

Incl. VAT  212,55

Excl. VAT  195,00

SKU: 55830 Categories: , , ,