Ottema, J.G.

Verhandeling over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdperk, Workum 1845 ( overdruk De Vrije Fries IV ), 78 pag. met uitv. kaart.

Paper binding, with handwritten title. Stamp of Stedelijke Bibliotheek Leeuwarden.

Incl. VAT  38,15

Excl. VAT  35,00

SKU: 28129 Categories: ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made